Sæbeboblernes farver

En af de ting, der er allermest fascinerende ved sæbebobler er deres farver. Sæbeboblerne er nemlig så tynde, at de kan påvirke det lys der rammer dem. Så selvom man laver sæbebobler i det hvide lys fra solen, så kan sæbeboblen se f.eks. blå, gul eller grøn, og oftest er den flere forskellige farver samtidig.

På billedet ovenfor er boblerne oplyst med hvidt lys, der indeholder alle farver. Det er derfor at vi kan se alle farverne på vores tøj, når vi lyser på det med hvidt lys. For bedre at kunne forstå, hvorfor boblerne kommer til at se sådan ud, skal vi først kigge på bobler, der kun er belyst med én farve (monokromt lys). Så vil man kunne se denne ene farve nogle steder på boblen, og sort der andre steder. Det er fordi boblens tykkelse er forskellig i forskellige områder. Tykkelsen på boblen er altså afgørende for om det gule lys i billedet under kan se eller bliver udslukket.

 Bobler belyst med en monokrom lavtryks natriumlampe

På billedet kan man se at farven varierer mellem skiftevis gul og sort, når man bevæger sig lodret op og ned på hinden, hvorimod den har samme farve i vandrette lag eller bælter. Dette skyldes at tykkelsen af hinden varierer i den lodrette retning, men ikke i vandret retning. Det er fordi tyngdekræften trækker vandet i boblerne nedad, således at boblerne bliver tykkere i bunden og tyndere i toppen.

Bælterne som ses ovenfor i det gule lys, vil også opstå for andre farver. Bælternes tykkelse og placering vil så afhænge af farven på lyset. Nedenfor ses billeder, hvor boblen er belyst med rødt og blåt lys lige efter hinanden så tykkelsen af hinden i begge billeder er næsten ens.

Sæbebobledome på lysbord med rødt lys

Sæbebobledome på lysbord med blåt lys

Hvis man lyser med rødt og blåt samtidig, som i billedet nedenfor, vil man kunne se begge farver (rødt og blåt hver for sig), fraværet af begge farver (sort) og blandingen af begge farver (farven magenta/lilla).

Sæbebobledome med både rødt og blåt lys

Farven på en boble afhænger altså af, hvordan boblens tykkelse påvirker de forskellige farver i lyset. Hvis man lyser med alle farver (altså hvidt lys), vil man kunne se mange forskellige farver sådan som det ses her.

Bobler belyst med hvidt lys

Hvis man kiggere nærmere på en sæbehinde, hvor en lysstråle rammer overfladen, vil strålen blive både reflekteret og transmitteret (gå igennem). Den transmitterede del af lysstrålen vil blive reflekteret på hindens modsatte side af sæbehindens vandlag. På nedenstående figur ses de to vigtigste lysstråler i denne sammenhæng. Det er sammenspillet mellem disse to reflekterede lysstråler, der giver de flotte farver i sæbebobler.

Forsimplet illustration af lysets refleksion i en sæbehinde

Tykkelsen på boblen afgør om strålerne forstærker hinanden, eller om de udslukker hinanden. Man kan altså ud fra farven også finde ud af, hvor tyk hinden er på det givne sted.